نواخته شدن زنگ پژوهش در مدارس منطقه گوگان 15 دسامبر 2018

همزمان با هفته پژوهش :
نواخته شدن زنگ پژوهش در مدارس منطقه گوگان

محمدی ، بخشدار گوگان : تحقیق و پژوهش عامل مهم پیشرفت جامعه است ، باید در این زمینه بیشتر سرمایه گذاری شود تا نتایج معتبری بدست آید.

برای اولین بار در سطح شهرستان دستگاه دیتالاگر در گوگان نصب شد 23 اکتبر 2018

جهت ثبت رطوبت ، دما ،پیش آگاهی و کنترل آفات :
برای اولین بار در سطح شهرستان دستگاه دیتالاگر در گوگان نصب شد

علم و فناوری
چیزی یافت نشد !