مرحوم سید اسماعیل روانبخش (آقا مدیر) 23 اکتبر 2018

چهره ماندگار :
مرحوم سید اسماعیل روانبخش (آقا مدیر)

تاسیس مدرسه به سبک نوین برای اولین بار در حدفاصل شهرهای تبریز و مراغه به سال 1285 هجری شمسی در شهر گوگان توسط مرحوم سید اسماعیل روانبخش انجام گرفت. این مدرسه «نجات گوگان» نام داشت. زنده یاد روانبخش بعدها به سال 1291 شمسی مدرسه دیگری را نیز به نام دیانت در گوگان تاسیس کرد.

چهره های ماندگار
چیزی یافت نشد !