دکتر سعیدی در خلال بازدید از درمانگاه گوگان ، برای تجهیز این درمانگاه به دستگاه رادیولوژی و رادیوگرافی قول مساعد دادند

در این بازدید دکتر علیزاده ریاست شبکه بهداشت و درمان ضمن خیرمقدم گویی، مشکلات و خواسته های خود مبنی بر کمبودهای موجود در مرکز گوگان را ارائه کردند.

خانم دکتر حسین زاده رییس درمانگاه و شبکه بهداشت بخش گوگان برخی از مشکلات و موانع موجود در راه خدمت رسانی را مطرح نمودند که راه اندازی دستگاه رادیولوژی و رادیوگرافی از جمله آنها بود

دکتر سعیدی برای پیگیری مجد خود جهت تجهیز این مرکز به دستگاه رادیولوژی و ژنراتور برق از وزارتخانه قول مساعد دادند.
در این بین دکتر سعیدی برای تجهیز کردن کانون دوستدار سالمند گوگان و حصار کشی خانه های بهداشت این منطقه طی پیگیریهای لازم ،قول مساعد این موضوع را از دکتر صومی ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریزگرفتند

  • نویسنده : رسول قهرمانزاده
  • منبع خبر : گوگان نیوز