دکتر خدابخش ، استاندار آذربایجانشرقی از 3 طرح شهر تیمورلو بهره برداری کردند .

دکتر خدابخش با حضور در شهر تیمورلو از ۳طرح این شهر بهره برداری کرده و به دیدار خانواده شهید تیمورلویی رفتند . استاندار آذربایجانشرقی با حضور در محل مسجد جامع این شهر با مردم گفتگو کردند .

  • نویسنده : رسول قهرمانزاده
  • منبع خبر : گوگان نیوز