دلباختگان و عاشقان حسینی بعد از نماز مغرب و عشا با برپایی مراسم شام غریبان و روشن کردن شمع در میدان نماز گوگان در غم شهادت امام حسین(ع) و یاران وفادارش سوگواری کردند

دلباختگان و عاشقان حسینی بعد از نماز مغرب و عشا با برپایی مراسم شام غریبان و روشن کردن شمع در میدان نماز گوگان در غم شهادت امام حسین(ع) و یاران وفادارش سوگواری کردند

  • نویسنده : رضا حلیمی
  • منبع خبر : گوگان نیوز