به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی و روز کتابدار , مهندس محمدی بخشدار گوگان به همراه مهندس رضا شیرمحمد زاده رئیس اداره آموزش و پروش منطقه گوگان و هیئت همراه از کتابخانه عمومی گوگان(مسعودی) , کتابخانه حسین بن علی (ع) تیمورلو و کتابخانه شهید باقری فیروزسالار به صورت سرزده بازدید نمودند.

امروز یکشنبه مورخ ۲۷ آبان ماه ۹۷، مهندس نقی محمدی بخشدار گوگان به همراه مهندس رضا شیرمحمد زاده رئیس اداره آموزش و پروش منطقه گوگان و هیئت همراه به مناسبت هفته کتاب،کتابخوانی و کتابدار از کتابخانه عمومی گوگان(مسعودی) به صورت سر زده بازدید نمودند.

گفتنی است در پایان، بازدیدکنندگان به صورت افتخاری به عضویت این کتابخانه در آمدند

کتابخانه عمومی گوگان

همچنین ظهر امروز به مناسبت هفته کتاب مهندس نقی محمدی بخشدار گوگان به همراه مهندس رضا شیرمحمدزاده رئیس اداره آموزش و پرورش گوگان و هیئت همراه، مهندس اسدی شهردار تیمورلو ، فعالان رسانه و اعضای شورای شهر تیمورلو از کتابخانه حسین بن علی (ع) تیمولور بازدید نمودند

کتابخانه عمومی گوگان

کتابخانه شهید باقری روستای فیروزسالار

  • نویسنده : رضا حلیمی
  • منبع خبر : گوگان نیوز